Postup pri hydrooseve - H Y D R O O S E V - zatrávňovanie a dosev trávnika hydroosevom.

Prejsť na obsah

kvalita - rýchlosť- primeraná cena
  
Na rovnomerné nanášanie hydroosevu sa ako základná transportná látka používa voda.Tá zabezpečuje aj počiatočné zavlaženie danej plochy, ak sú v zmesi použité absorbenty. Voda sa premiešava v nádrži a následne je aplikovaná postrekom i na väčšie vzdialenosti.
   
Ďalším hlavným komponentom hydroosevu je samozrejme zmes vhodného osiva so špeciálnou skladbou podľa požiadaviek (trávy,kvitnúce byliny) a nosná organická mulčovacia hmota vyrobená z recyklovaného papiera. Vrstva tohto mulču fixuje osivo, chráni pred vysychaním a odviatím vetrom. Ďalšie komponenty sú rôzne protierózne prísady, organická buničina a lepidlá na použitie v extrémnych svahoch pre eliminovanie erózie. Pre následnú výživu rastlín sú to hnojivá zásobné, alebo štartovacie pre rýchly vývoj a zapojenie porastu a rôzne ďalšie pôdne kondicionéry pre vylepšenie hospodárnosti s vodou, alebo chemické prípravky na ochranu vzchádzajúcich rastlín.
Všetky komponenty využívané pri našom hydrooseve sú certifikované a v prírode biologicky rozložiteľné.


Postup hydroosevu:
čiastočné naplnenie cisterny vodou, pridanie všetkých zvolených komponentov s následným premiešavaním, rovnomerný nástrek na danú plochu

svah - ideálny terén pre hydroosev
1. plocha na hydroosev

hydroosev materiál
2. príprava komponentov

miešanie komponentov hydroosevu
3. miešanie komponentov

výsev svahu
4. realizácia hydroosevu
hydroosev svahov
5. klíčenie osiva
hydroosev na svahu
6. hotový trávnik

counter
©LUKAS 2008-2020
©LUKAS 2008-2020
©LUKAS 2008-2020
©LUKAS 2008-2020
Návrat na obsah