Kontakt - hydroosev.sk - H Y D R O O S E V - zatrávňovanie, výsev trávnika hydroosevom

Prejsť na obsah

kvalita - rýchlosť- primeraná cena
                           
Ceny hydroosevu sú všeobecne vzhľadom na jeho efektivitu viac než prijateľné...
                            
Ceny sa stanovovujú dohodou a závisia najmä od:
výmery - veľkosti plochy, sklonu svahov, prístupu k zdroju vody, náročnosti a prístupnosti terénu, kvalitou pôdy, požiadaviek na skladbu osiva a budúcej funkcie danej plochy
výsev na plochy s humusovou vrstvou od 0,70 € bez DPH /m2
výsev na plochy bez humusovej vrstvy na hlušinu od 0,76 € bez DPH /m2
K cenám sa pripočítavajú náklady na dopravu.
Pre výmery plochy pod 1000 m2 a nad 1ha - sa ceny určujú individuálne.


v prípade záujmu kontaktujte:

Bc. Lukáš Lovich - LUKAS, 921 01 Piešťany
mobil: +421 903 78 19 19

Promo video - hydroosev

Odporúčaný termín výsevu vzhľadom na klimatické podmienky je približne od polovice marca do konca mája a od konca augusta do polovice októbra. Spotreba vody pri realizácii je cca 2-4 litre/m2

hydroosev valov
hydroosev svahov okolo ciest
rekultivácia hydroosevom
counter
©LUKAS 2008-2018
©LUKAS 2008-2019
©LUKAS 2008-2018
©LUKAS 2008-2018
Návrat na obsah