Postup hydroosevu - H Y D R O O S E V - zatrávňovanie, výsev trávnika hydroosevom

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:                       kvalita - rýchlosť- primeraná cena
          
   
Na rovnomerné nanášanie hydroosevu sa ako základný komponent používa voda.Tá zabezpečuje aj počiatočné zavlaženie danej plochy. Voda sa premiešava v nádrži a je aplikovaná postrekom i na väčšie vzdialenosti.
   
Ďalším hlavným komponentom hydroosevu je samozrejme zmes vhodného osiva so špeciálnou skladbou podľa požiadaviek (trávy,kvitnúce byliny) a nosná organická mulčovacia hmota vyrobená z recyklovaného papiera. Vrstva tohto mulču fixuje osivo, chráni pred vysychaním a odviatím vetrom. Ďalšie komponenty sú rôzne protierózne prísady, organická buničina a lepidlá na použitie v extrémnych svahoch pre
eliminovanie erózie. Pre následnú výživu rastlín sú to hnojivá zásobné, alebo štartovacie pre rýchly vývoj a zapojenie porastu a rôzne ďalšie pôdne kondicionéry pre vylepšenie hospodárnosti s vodou, alebo chemické prípravky na ochranu vzchádzajúcich rastlín. Všetky komponenty využívané pri našom hydrooseve sú certifikované a v prírode biologicky rozložiteľné.

Odporúčaný termín výsevu vzhľadom na klimatické podmienky je približne od polovice marca do konca mája a od konca augusta do polovice októbra. Spotreba vody pri realizácii je cca 3-4 litre/m2

svah - ideálny terén pre hydroosev
hydroosev materiál
miešanie komponentov hydroosevu
1. plocha pripravená na osev
2. príprava potrebného množstva komponentov
3. miešanie komponentov v cisterne
výsev svahu
hydroosev svahov
hydroosev na svahu
4. realizácia hydroosevu
5. vzchádzanie trávy
6. osiaty svah
 
counter
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky