Trávnik na svahu - H Y D R O O S E V - zatrávňovanie, výsev trávnika hydroosevom

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:                       kvalita - rýchlosť- primeraná cena
Hydrooosev
je inovatívny, ekologický i ekonomický spôsob výsevu rastlín.
Vznikol pri potrebe rovnomerného zatrávňovania veľkých a najmä tažko dostupných plôch pri čo najvyššej efektivite a najnižších nákladoch.
Hydroosev v plnej miere spĺňa estetické, hygienické a bioklimatické funkcie v rámci požiadaviek na zakladané porasty. Ale asi najdôležitejšou funkciou je jeho protierózna ochrana, ktorá v podstate vzniká ihneď po jeho aplikácii na danú lokalitu a v plnej miere sa prejaví po neskoršom zapojení vzniknutého porastu.
Často sa používa na rekultiváciu prudkých svahov a to až do sklonu 60º kde iný spôsob založenia zelene prakticky nie je možný a to i na miesta kde absentuje humusová vrstva. Tu však treba prispôsobiť aj skladbu zmesi osiva, aby vyhovovala daným podmienkam a požiadavkám. Tie sú v prípadoch rôznych rekultivácií pre trávnaté porasty nevyhovujúce a tak bývajú dopĺňané o dalšie druhy bylín, alebo i drevín.
hydroosev násypu
hydroosev svahov
hydroosev svahu
rekultivácia svahu
hydroosev
revitalizácia prudkého svahu

  Zatrávňovanie ťažko dostupných plôch
   je hlavným účelom hydroosevu. Využívame ho pri vegetačných úpravách svahov rôznych ciest a komunikácií v
   priemyselných areáloch, vodných a železničných stavbách, obnove vegetácie pri rôznych rekultiváciach.

   Pri adekvátnej úprave postupov a použitím vhodných vstupných materiálov je výhodné hydroosev použit i na zakladanie intenzívnych
   okrasných trávnikov, doma v súkromných záhradách i parkoch. Vhodný je na zakladanie športovo rekreačných plôch, lyžiarskych
   zjazdoviek, športových trávnikov.

detail hydroosevu
detail mladého hydroosevu
extenzívny trávnik
detail rovnomernej aplikácie hydroosevu
vzchádzanie osiva
revitalizovaná plocha na zdevastovanej pôde
 
counter
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky